ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΚΤΑΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ''ΕΚΤΑΣΗ

copyright © Δήμος Χερσονήσου