main img main img main img main img main img main img main img main img

ΝΠΔΔ

ΝΠΔΔ

  1. Κοινωνικής Προστασίας κ Αλληλεγγύης 
  2. Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  
  3. Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»  
  4. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
  5. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

copyright © Δήμος Χερσονήσου