main img main img main img main img main img main img main img main img

ΝΠΙΔ

ΝΠΙΔ

  1. Αναπτυξιακή Γουβών ΑΕ  
  2. Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Διαχείριση Ακτών Μαλίων»  
  3. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου  
  4. Δημοτικη Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ΔΕΥΑΧ  
  5. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων ΦΟΔΣΑ  

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου