main img main img main img main img main img main img main img main img

πρόσκληση προς τα μέλη του Α/θμιου συμβουλίου επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων

πρόσκληση  προς τα μέλη του Α/θ

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για γνωμοδότηση

ψυχαγωγικής δραστηριότητας

Παρακαλούμε όπως παραβρεθείτε την 8η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10.00, στο δημαρχιακό κατάστημα Γουρνών (πρώην αμερικανική

βάση Γουρνών) προκειμένου να μεταβούμε και να προβούμε σε τέταρτο επανέλεγχο

του συνόλου των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων «εκτινασσόμενο κάθισμα – Μίνι

Γκόλφ», ιδιοκτησίας της εταιρείας THERA TRADING LTD, με νόμιμη εκπρόσωπο

τη κα Ασαριωτάκη Ελένη, που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους στο Λιμάνι

Χερσονήσου του Δήμου μας.

.

Προς :

Tα μέλη του Α/θμιου συμβουλίου

επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων

Τακτικά μέλη

1. Φτυλάκη Στυλιανή, Αστυνόμος Β του

Β΄ Α. Τ. Ηρακλείου

2. Κουκάκης Εμμανουήλ, Πυραγό της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου

3. Ψυχαράκη Γεώργιο, ΤΕ Μηχ/γο Μηχ/κό

της Δ/νσης Πολεοδ. Λειτουργιών Δήμου

Ηρακλείου

4. Ροδιτάκης Ανδρέας, Επόπτης Δημόσιας

Υγείας της ΠΕ Ηρακλείου

5. Στρατήγη Γεώργιο, Μηχ/γο Μηχ/κό της

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου

6. Μανουσάκη Νικόλαο, μέλος ΔΣ του

Ε.Κ.Η.

Αναπληρωματικά μέλη

1. Δαμιανάκη Ανδρέα, Υπαστυνόμο Α του

Α΄ Α.Τ. Ηρακλείου

2. Λουκόπουλο Δημήτριο, Πυραγό της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου

3. Σκουληκάρη Βαρβάρα, ΤΕ Πολ.

Μηχ/κό της Δ/νσης Πολεοδ. Λειτουργιών

Δήμου Ηρακλείου

4. Βουγιούκα Σάββα, Επόπτη Δημόσιας

Υγείας της ΠΕ Ηρακλείου

5. Ιωαννίδη Βασίλειο, Μηχ/γο Μηχ/κό της

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου

6. Μανουσάκη Ελένη, μέλος ΔΣ του

Ε.Κ.Η.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Πετράκης Εμμανουήλ

μιου συμβουλίου επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων

copyright © Δήμος Χερσονήσου