main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 11η τακτική συνεδρίαση έτους 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Γούρνες 13-07-2012

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 19921 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                      

                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 11η τακτική συνεδρίαση έτους 2012 του Δημοτικού                                   

                   Συμβουλίου  Δήμου Χερσονήσου.    

       

Σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 67 και  68 του Ν. 3852/2010,σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 17η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:30 μ.μ, στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.
 2. Η από 06-07-2012 επιστολή του Ευρωβουλευτή κ.Σπ.Δανέλη.
 3. Ανοιχτή επιστολή-ένσταση του κ.Γ.Ν.Μαρκάκη σχετικά με το νέο «Γηροκομείο-Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων».

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 1.  

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης αναφορικά με την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κρήτης για την αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012. 

Περί εξέτασης του Α.Π. 2948/20-06-2012 εγγράφου του ΕΟΤ Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσυκλετών.

 1.  

Ρύθμιση του τρόπου χρήσεως και διαθέσεως των δημοτικών βοσκότοπων, καθορισμός επιβολής ετήσιου δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2012.

 1.  

Περί αλλαγής τίτλου προϋπολογισμού  έτους 2012 του Δήμου Χερσονήσου προκειμένου να συμπεριληφθεί η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2012-2013» , περί εκτέλεσης, και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης.

 1.  

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης σε νομίμως υφιστάμενο κτίσμα προ του 1955, κατεδάφιση τμήματος αυτού, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και προσθήκη κατ’ επέκταση».

 1. \

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΩΝ».

 1.  

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΡΟΖΑ».

 1.  

Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων υδάτων» στη θέση Μπορδιά Κάτω Γουβών.

 1.  

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Γυμνασίου Δημοτικού Δ.Κ.Λ. Χερσονήσου (Α.Μ. 24/2011).

 1.  

Περί εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες προστασίας μνημειακού πλατάνου Τοπικής Κοινότητας Κρασίου».

 1.  

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2012 και εγγραφή νέου κωδικού για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων και των ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής.

 1.  

Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Χερσονήσου, για να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο «Μόνωση κτιρίου παιδικού σταθμού οικισμού Γωνιών», περί εκτέλεσης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

 1.  

Σύσταση επιτροπής σύνταξης  Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο «Aνάπλαση κοινόχρηστου χώρου στη Κάτω Βρύση στο Μοχό».

 1.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο παραλιακό μέτωπο Λιμ. Χερσονήσου».

 1.  

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια – Μπαρ  με  Προσφορά  Επιχείρησης Υπηρεσιών  Διαδικτύου»,  ιδιοκτησίας   ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής.

 1.  

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την εγκατάστασης επιχείρησης μοτοσικλετών και καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού εκμισθωμένων από την επιχείρηση μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων, στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Φιλωνίδου Ζώτου (ακίνητο ιδιοκτησίας Σφακιανάκη Ανδρέα)  της Δ.Κ.  Λιμ. Χερσονήσου, ιδιοκτησίας ΙΜRΕ ΚΑΝYASI.

 1.  

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την εγκατάστασης επιχείρησης μοτοσικλετών και καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού εκμισθωμένων από την επιχείρηση μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων, στο κατάστημα που βρίσκεται έναντι κοιμητηρίου Πισκοπιανού (ακίνητο ιδιοκτησίας Ασπετάκη Νικ.) στο Κουτουλουφάρι της Δ.Κ.  Λιμ. Χερσονήσου, ιδιοκτησίας ΙΜRΕ ΚΑΝYASI.

 1.  

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιμο (οριστική σφράγιση) καταστήματος εκμίσθωσης «μοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας KANYASI IMRE, με δ.τ. «AMAZING RIDERS», στον οικισμό Πισκοπιανό στη ΔΚ Λ.Χερσονήσου του Δήμου μας.

 1.  

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την εγκατάστασης επιχείρησης μοτοσικλετών και καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού εκμισθωμένων από την επιχείρηση μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων, στο κατάστημα που βρίσκεται στο Πισκοπιανό (ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου & Μαρία Καρβουνάκη)  της Δ.Κ.  Λιμ. Χερσονήσου, ιδιοκτησίας ΙΜRΕ ΚΑΝYASI.

 1.  

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιμο (οριστική σφράγιση) καταστήματος εκμίσθωσης «μοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με δ.τ. «EUROPLANET», έναντι ξενοδοχείου MALIA PARK στη ΔΚ Μαλίων του Δήμου μας.

 1.  

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιμο (οριστική σφράγιση) καταστήματος εκμίσθωσης «μοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με δ.τ. «EXTREME», στην οδό Δημοκρατίας, στη ΔΚ Μαλίων  του Δήμου μας (οίκημα Τσαγκαράκη Αικατερίνης).

 1.  

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιμο (οριστική σφράγιση) καταστήματος εκμίσθωσης «μοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΔΙΓΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΜΑΡΙΝΟΥ, με δ.τ. «HERMES», έναντι ξενοδοχείου MALIA HOLIDAYS, ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ, στη ΔΚ Μαλίων  του Δήμου μας.

 1.  

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης για κλείσιμο (οριστική σφράγιση) καταστήματος εκμίσθωσης «μοτοποδηλάτων» κάτω των 50 κ.ε. ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με δ.τ. «EURODRIVER», στην οδό Αγ.Ιωάννου, στον οικισμό Σταλίδας στη ΔΚ Μοχού  του Δήμου μας.

 

 

Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1.  

«Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012».

 1.  

Αποδοχή ποσού από Κ.Α.Π. προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου και κατανομή χρηματοδότησης από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Παιδικών Σταθμών του Δήμου για τον μήνα Μάιο 2012.

 1.  

Αποδοχή ΣΑΤΑ πυροπροστασίας

 1.  

Περί διόρθωσης ποσού που αφορά βεβαιωμένα τέλη Άρδευσης Γ' τετραμήνου 2009 στους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης έτους 2009, του οικισμού Καρτερού της Τ.Κ. Ελιάς της Δημοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου.

 1.  

Περί αγοράς ιδιωτικών ακινήτων από το Δήμο Χερσονήσου, καυτά τις διατάξεις των άρθρων 186 και 191 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).

 1.  

Περί επιβολής προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης και καταβολής δικαιωμάτων επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων στην Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

 1.  

Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο εκμίσθωσης παραλίας έτους 2009,  επ’ ονόματι εταιρείας  ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. Α.Ε.

 1.  

Περί διόρθωσης ή μη ποσού στον βεβαιωτικό  κατάλογο   τελών  παρεπιδημούντων  καθώς και προστίμων για το έτος 2004 της ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ  Α.Ε. ΞΕΝΟ/ΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (THEMIS BEACH) με ΑΦΜ 094060205, λόγω εσφαλμένης εγγραφής που αφορά βεβαιωμένα τέλη παρεπιδημούντων  έτους 2004.

 1.  

Ανάκληση των υπ’ αριθμών 62/2006 και 28/2008 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Γουβών,  βάσει των οποίων παραχωρήθηκε η  χρήση του οικοπέδου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βοριτσίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βοριτσίου  { Η Αγία Μαρίνα }, για είκοσι πέντε ( 25 ) έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα είκοσι πέντε ( 25 ).

 1. Π

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2012.

 1.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ «ΔΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΜΑΛΙΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

 1.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΤΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ , ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ   ΜΕ ΕΔΡΑ   ΤΙΣ ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

 1.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΤΕΡΟΣ  Α.Ε.»  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

 1.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  - ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΉΣΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

 1.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  «DIONYSOS»  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ  ΣΤΑΛΙΔΑΣ,  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

 

 

Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1.  

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (53/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 1.  

Έγκριση της 67/2012 απόφασης του Λιμενικού Ταμείου με θέμα: «Εξέταση της υπ’ αριθμό 487/28.05.2012 επιστολής καταστηματαρχών, προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου».

 1.  

Έγκριση της 58/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με θέμα: Έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για υποβολή αίτησης –προσφοράς στην  Πρόσκληση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2012-2013»  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 1.  

Περί έγκρισης ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Δήμου Χερσονήσου. 

 1.  

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τίτλο «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Δ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

 1.  

Ορισμός αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης.

 1.  

Ανανέωση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στον Μαραζάκη Αθανάσιο.

 1.  

Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης στο Δήμο της  φοιτήτριας ΤΕΙ, Τραβαγιάκη Ειρήνης του Γεωργίου.

 1.  

Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης στο Δήμο της  φοιτήτριας ΤΕΙ, Τραβαγιάκη Ευφροσύνης του Γεωργίου.

 1.  

Περί απόφασης καταβολής σε χρήμα στους δικαιούχους των μέσων ατομικής προστασίας (γάλακτος έτους 2011) λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου.

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

   Δανελάκης Γεώργιος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

Α. κ. Δοξαστάκη Ζαχαρία, Δήμαρχο

 

Β. κ.κ. Αντιδημάρχους

1.Φιλιππάκη Κων/νο

2.Μαστοράκη Ιωάννη

3.Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα

4.Χειρακάκη Γεώργιο

5.Μακράκη Γεώργιο

 

Γ. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους.                    

6.Μεραμβελιωτάκη Γεώργιο

7.Ζερβάκη Ιωάννα

8.Βασιλάκη Μιχαήλ

9.Πλευράκη Εμμανουήλ

10.Διαμαντάκη Εμμανουήλ

11.Σταυρουλάκη Νικόλαο

  12.Ζαχαριουδάκη Ιωάννη     

    13.Βουράκη Ιωάννη

14.Σέγκο Ιωάννη

15.Μπαγουράκη Γεώργιο

16.Φανουράκη Ζαχαρία

17.Αργυράκη Νικόλαο                     

18.Ανυφαντάκη Εμμανουήλ,Αντιπρόεδρο ΔΣ

19.Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, Γραμματέα ΔΣ               

20.Μπελιβάνη Νικόλαο

21.Χατζάκη Ευάγγελο

22.Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ

23.Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία

24.Λουλουδάκης Απόστολος

25.Μουντράκη Ιωάννη

26. Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο

 

 

Δ. κ.κ.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

Δημοτικής Κοινότητας  Λιμένος Χερσονήσου

1. Τσαπάκης Αλέξανδρος  

Δημοτικής Κοινότητας Γουβών 

2.Αναγνωστάκης Εμμανουήλ

 

Δημοτικής Κοινότητας Μοχού 

3.Χατζάκης Αδάμ

 Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

4.Αργυράκης Εμμανουήλ   

 

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων

Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής   

1.Λουράκη Ιωάννα

Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών  

2.Κόμης Γεράσιμος 

Τοπικής Κοινότητας  Ελαίας

3.Βουρλιωτάκης Νικόλαος

Τοπικής Κοινότητας  Κρασίου

4.Αργυράκης Κων/νος

Τοπικής Κοινότητας  Γωνιών

5.Παπαδάκης Γεώργιος

Τοπικής Κοινότητας  Χαρασού

6.Μαγκαφουράκης Εμμανουήλ

 

 

 

Ζ.κ.κ.Πρόεδρους Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων 

  Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου

1.Μιχελεκάκη Ιωάννη

  Δημοτικής Ενότητας Μαλίων

2.Κατσούλη Αριστόδημο  

  Δημοτικής Ενότητας Γουβών

3.Κουνενό Αντώνη

  Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής

4.Κτιστάκη Ιωάννη  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πίνακας Ανακοινώσεων

Ιστοσελίδα Δήμου

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Φ4β

       

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

   Σας ενημερώνουμε  ότι οι εισηγήσεις  των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου, σας έχουν αποσταλεί  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

    Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα θέματα θα παρέχονται στις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρχεία

copyright © Δήμος Χερσονήσου