main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ - Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο Γουβών

 

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΧ και τις σχετικές αιτήσεις - υπεύθυνες δήλωσεις.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου