main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση-πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)

copyright © Δήμος Χερσονήσου