main img main img main img main img main img main img main img main img

Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων 3ης πρόσκλησης για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του Τ.Π. LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

copyright © Δήμος Χερσονήσου