main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίασηπου θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες (έδρα του Δήμου), την 13η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Έγκριση 3ου πρακτικού για την υπηρεσία προστασία λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2019 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος).
  2. Περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων, για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων».
  3. Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων, για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».
  4. Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων, για την Προμήθεια τροφίμων «Προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2019».

   Σύγκληση σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας και επιτακτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου για το 1ο θέμα, λόγω έναρξης αρδευτικής περιόδου για το 2ο θέμα, λόγω έλλειψης κάδων απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία της αποκομιδής απορριμμάτων για το 3ο θέμα και λόγω έναρξης κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι, έτους 2019 για το 4ο θέμα.

 

 

                              Ο Πρόεδρος                  

                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

   Αργυράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου