main img main img main img main img main img main img main img main img

Free WIFI4EU

Ένας από τους επτά δήμους της Κρήτης που επιλέγηκαν ανάμεσα σε 12.500 υποψήφιους Δήμους σε όλη την Ευρώπη, μετά από υποβολή αιτήσεων σε σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι επιλεχθέντες Δήμοι θα κληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις και να λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) υψηλής ποιότητας σε δημόσιους/κοινόχρηστους χώρους για δημότες και επισκέπτες. Να σημειωθεί ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση WiFi4EU έχουν Δήμοι από τριάντα (30) χώρες (τα ΚΜ της ΕΕ και, επιπλέον, Nορβηγία και Ισλανδία).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/winners-second-wifi4eu-call-announced

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου