Μητρώο Αρρένων

 

Για έκδοση εγγράφων από το Μητρώο Αρρένων, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μητρώο αρρένων
Τηλέφωνο:
28970 30025
Fax: 2897022977

 

 

 


Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

07/03/2008 13:02
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

07/03/2008 13:15
Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

07/03/2008 13:17
Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

07/03/2008 13:12
Εγγραφή Αδήλωτου

Εγγραφή Αδήλωτου

07/03/2008 14:07
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

07/03/2008 14:11
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

07/03/2008 14:17