Πολεοδομία

Για έκδοση εγγράφων από τη Πολεοδομία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.


Δικαιολογητικά για αποζημίωση Ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

Δικαιολογητικά για αποζημίωση Ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

09/11/2011 13:35
Δικαιολογητικά για διανοίξεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

Δικαιολογητικά για διανοίξεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

09/11/2011 13:39
Δικαιολογητικά για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.2242/94

Δικαιολογητικά για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.2242/94

09/11/2011 13:33
Δικαιολογητικά για βεβαίωση υψομέτρου

Δικαιολογητικά για βεβαίωση υψομέτρου

09/11/2011 13:30
Δικαιολογητικά για διόρθωση πίνακα επικείμενων στις μελέτες πράξεων εφαρμογών

Δικαιολογητικά για διόρθωση πίνακα επικείμενων στις μελέτες πράξεων εφαρμογών

09/11/2011 13:10
Δικαιολογητικά για καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενου τμήματος σε ιδιοκτησία από κατάργηση κοινόχρηστων χώρων

Δικαιολογητικά για καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενου τμήματος σε ιδιοκτησία από κατάργηση κοινόχρηστων χώρων

09/11/2011 12:56
Δικαιολογητικά για σύνταξη πράξης τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως, ρυμοτομίας, και αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας

Δικαιολογητικά για σύνταξη πράξης τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως, ρυμοτομίας, και αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας

09/11/2011 12:51
Δικαιολογητικά για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

Δικαιολογητικά για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

09/11/2011 12:34
Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης

Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης

09/11/2011 12:32
Αίτημα για τροποποίηση σχεδίου πόλης

Αίτημα για τροποποίηση σχεδίου πόλης

09/11/2011 12:27
Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

09/11/2011 12:16
Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

09/11/2011 12:09