main img main img main img main img main img main img main img main img

Δικαιολογητικά για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

Δικαιολογητικά για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφα πινάκων & διαγραμμάτων από την πράξη εφαρμογής
  3. Στις κυρωμένες μελέτες πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
  4. Στις ακύρωτες μελέτες και για πολλαπλές ιδιοκτησίες τεχνική έκθεση μηχ/κού για την εισφορά σε χρήμα


copyright © Δήμος Χερσονήσου