Απάντηση
21/02/2013 10:01 Εγκριση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα MED για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κύκλο του νερού στο Δήμο Χερσονήσου  Παράθεση
msymeonidouΣυνολικά Μηνύματα: 1#72

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Ευρώ-Μεσογειακής Συνεργασίας MED, πρόταση η οποία κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2012 και στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου ως εταίρος.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.745.000 ευρώ   εκ των οποίων 181.000 ευρώ αντιστοιχούν στο Δήμο Χερσονήσου.

Ο τίτλος της πρότασης είναι    «Improvement of Energy Efficiency in the Water Cycle by the Use of Innovative Storm Water Management in Smart Mediterranean Cities Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» και ακρωνύμιο E2STORMED.  Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού είναι συχνά οι μεγαλύτεροι καταναλωτές  ενέργειας στους Μεσογειακούς Δήμους και συγκεκριμένα για το Δήμο Χερσονήσου οι εγκαταστάσεις ύδρευσης – άρδευσης αντιπροσωπεύουν το 65% των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα εκ μέρους των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στοιχεία από το Σχέδιο Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας του Δ. Χερσονήσου για το 2010).  Στον τομέα αυτό θα μπορούσε να εξοικονομηθεί σημαντική ενέργεια εάν υπήρχαν σε εφαρμογή Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων (Sustainable Drainage SystemsS.U.D.) τα οποία εφαρμόζονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των όμβριων υδάτων.  Στα πλαίσια του προγράμματος E2STORMED, οι συμμετέχοντες πέντε Δήμοι και τα δύο Πανεπιστήμια θα συνεργαστούν για τη δημιουργία οδηγών – εργαλείων διαχείρισης των όμβριων υδάτων και την προώθηση τους σε Περιφερειακό επίπεδο με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των ρυπογόνων αερίων διοξειδίου του άνθρακα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή πολιτική.    

Αρχηγός εταίρος του προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο της Βαλένθια και λοιποί εταίροι  η Κοινότητα Γκράνα και Μάϊρα από την Ιταλία, ο Δήμος Μπεναγκουασίλ από την Ισπανία, ο Δήμος της Πίζα από την Ιταλία, η Ένωση Δήμων της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Άρμπετρέϋ από το Νταντή του Η.Β., ο Δήμος του Ζάγκρεμπ από την Κροατία και ο Δήμος Σέτινιε από το Μαυροβούνιο.  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 μήνες.    

Απάντηση

copyright © Δήμος Χερσονήσου -