Απάντηση
05/09/2008 15:56 Γενικά για τον Δήμο  Παράθεση
katerinaΣυνολικά Μηνύματα: 8#8 Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να στέλνετε τη γνώμη σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τον Δήμου
25/03/2009 16:13  Παράθεση
annaΣυνολικά Μηνύματα: 1#11 Hello!
My name is Anna-Carin and I live in Sweden.
I would like to get in touch with someone who knows of the place Analipsi and the area around there. Rather someone in the 50's.

Please contact me!

a-c.malm@spray.se

Thanks in advance!
Anna-Carin

10/02/2012 13:38  Παράθεση
michaelkassotakisΣυνολικά Μηνύματα: 1#66

 

In the fronline of the new milennium, services will be the "ultimate dominator" against goods in their contribution to the world economy war. In line with this, service quality can be considered as the "flagship" of the "services fleet" in academic and managerial battles.

In particular, the reason for tracking and improving any quality standard is based on the theory that by creating a strong, favourable and unique perception of service quality in the mind of consumers, a service firm can sustain its competitive advantage and achieve commercial credibility and return on quality. These issues are a major concern of every service firm and particularly of excellent hotels, due to intense competition derived from increases in standard of living, leisure time and travel for leisure and business purposes.

Accordingly, a research project aimed to assess perceived service quality and investigate the importance of service quality dimensions within a hotel context. Aldemar Hotels in Crete were considered a special case of a service firm, which has demonstrated its commitment to continous service quality improvement.

Empirical data was collected by means of a self-administered questionnaire based on the perceptions-expectations model (SERVQUAL) in order to evaluate quests' perceptions of the previous issues along the five service quality dimensions.

The most important findings revealed that in general Aldemar Hotels' performance, along the five service quality meets guests' expectations. Furthermore, the findings indicated that reliability and responsiveness dimensions were, for the majority of guests, the most important determinants of service quality. The remaining dimensions (tangibles, empathy and assurance) followed a mixed pattern in terms of their importance to guests' perceptions of service quality. This in turn means that "item gaps", "dimension gaps" and the perceived service quality gap have diagnostic and practical value but they need to be weighted in terms of service quality dimensions. Only then they can provide meaningful results and help managers to track and improve effectively service quality features.

Therefore, service firms such as hotels need to take into consideration the above issues, along with the intervention of the services marketing imagination, in order to track and improve deficiencies in service quality features but also delight the customer. A corporate philosophy, dedicated to continous service quality improvement is the only way for establishing a competitive position against service firms, offering merely a satisfying level of quality.

 

Michael Kassotakis, www.e-bcr.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Kassotakis, Service Quality:

Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να στέλνετε τη γνώμη σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τον Δήμου

01/03/2013 16:10  Παράθεση
michaliskassotakisΣυνολικά Μηνύματα: 4#74

I have visited Malia and Hersonissos many times since 1989. I have witnessed the important steps that have been done for the tourism development of Hersonissos Municipality.

The public infrastructure is efficient and has the necessary standards in order to cover the needs of every guest.

The only thing that disturbed me was the bad condition of the small Church "Afentis Christos"  Jesus Christ in Malia. It is a beautiful landmark on a rockisland opposite Malia Beach. In 2009, I swam to the rockisland with many tourists. This church is like a wreck. There is not a door, there are not holly icons and all the things that describe a building as a church are missing. Some tourists who saw it, made negative comments. Since Malia is a well known European Tourism Destination, we have to try and improve everything we can for a better image.

I don't know who is responsible for this: Hersonissos Municipality or The Archdiocese of Crete. Anyway, the church has to be repaired and renovated. A yard can be built. A wooden path can also connect the beach with the rockisland. This will replace the negative impressions of thousands of tourists who visit Malia Beach and see the rockisland with the Church Jesus Christ.

Michael Kassotakis MCIM

www.e-bcr.com


Απάντηση

copyright © Δήμος Χερσονήσου -