main img main img main img main img main img main img main img main img

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ     

& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

                                                                             

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Yπηρεσία μας καταβάλει προσπάθεια επικαιροποίησης και εκκαθάρισης του αρχείου των αποδεκτών του Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες των Δελτίων να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν το αργότερο μέχρι  τέλος Ιανουαρίου με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

 

  • Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) στη διεύθυνση:  Π Κ Π Φ & Π Ε Ηρακλείου

                                                           Καστοριάς 32Α,  Τ.Κ. 71307                                      

 

 

  • Φ Α Ξ : 2810.225616

 

  • ΤΗΛ.: 2810.224948   Γραφείο  Γεωργικών Προειδοποιήσεων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την επόμενη χρονιά το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων  θα λαμβάνουν μόνο όσοι μας αποστείλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο.

copyright © Δήμος Χερσονήσου