main img main img main img main img main img main img main img main img

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΠΕΛΙ 9 / 31-5-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου