main img main img main img main img main img main img main img main img

Εισαγωγή

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναρτώνται έντυπα, φυλλάδια, ανακοινώσεις, σχετική νομοθεσία κ.ά., που αποστέλλονται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ή αναπαράγονται από άλλες ιστοσελίδες αρμόδιων Υπηρεσιών ή Φορέων, με σκοπό τη διάχυση σχετικών πληροφοριών. 

περισσότερα...

copyright © Δήμος Χερσονήσου