main img main img main img main img main img main img main img main img

Τρόποι Υποβολής Καταγγελίας – Αναφοράς στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

 

     α) Υποβολή έγγραφης καταγγελίας, με εμφάνιση του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία και την παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου.

 

     β) Υποβολή έγγραφης καταγγελίας, με fax ή με e-mail. Αυτό συνεπάγεται την τηλεφωνική επικοινωνία του γραφείου του συμπαραστάτη με τον καταγγέλλοντα για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του και την ενημέρωσή του για τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

     γ) Υποβολή καταγγελίας μέσω διαδικτύου. (θα κατασκευαστεί σύντομα ειδική φόρμα). Και σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται τηλεφωνική επικοινωνία, για επιβεβαίωση στοιχείων

 

     Για τις περιπτώσεις (α) και (β) μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας το Έντυπο Καταγγελίας – Αναφοράς από τα Έντυπα Καταγγελίας

 

     Η υποβολή ανώνυμης καταγγελίας δεν προβλέπεται.

 

    Ο κάθε καταγγέλλων υποχρεούται να αποκαλύπτει την ταυτότητά του στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πράγμα το οποίο θα επισημαίνεται εξαρχής στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να υποβάλλει την καταγγελία του.

copyright © Δήμος Χερσονήσου