main img main img main img main img main img main img main img main img

Oργανισμός διαχείρισης και προώθησης προορισμού

 

Γιατί Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού?

 

Ένας Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO) αποτελεί τη συλλογική δομή διαχείρισης, προώθησης και αντικειμενικής πληροφόρησης για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος ενός τουριστικού προορισμού. Με άλλα λόγια, ο DMO συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα για τη διασφάλιση ενός επιτυχημένου και βιώσιμου τουριστικού τομέα.

 

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (εφεξής DMO) αντανακλά την προσήλωση του εκάστοτε Δήμου προς τον συντονισμένο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα  για τον εν λόγω προορισμό, μέσω της ικανότητας του DMO να:περισσότερα...

Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού

 

«Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού»

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της γενικότερης κοινωνικής κατανόησης και γνώσης των δημόσια χρηματοδοτούμενων έργων θα παρουσιάζονται από την παρούσα ηλεκτρονική θέση οι διαδικασίες και τα βήματα όλων των φάσεων του έργου.  Κατά τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών του παρόντος και άκρως πειραματικού χαρακτήρα εθνικολογιστικού έργου, ενδεχόμενες μεταβολές, μεθοδολογικές αναδιατάξεις, αναθεωρήσεις προγενέστερων δεδομένων και πληροφοριών και παραβλέψεις  μπορούν, με την ανάλογη τεκμηρίωση ή και αιτιολόγηση, να αλλάζουν, όπως ακριβώς πραγματοποιούνται μέσα στη διαδικασία έρευνας και μελέτης μέχρι την τελική μορφή του συστήματος-μηχανισμού για τη Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού.

περισσότερα...

copyright © Δήμος Χερσονήσου