Παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Λιμένα Χερσονήσου

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση  χώρου  χερσαίας λιμενικής ζώνης  Χερσονήσου,  μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις  (και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προς  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  έως την 28η  Φεβρουαρίου 2019

 

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

 

-