Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


1Ε/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

1Ε/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

11/02/2019 14:04
1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

28/12/2018 11:20
ΥΠΠΟ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

ΥΠΠΟ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

20/11/2018 12:42
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

29/10/2018 14:08
10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

18/10/2018 14:11
7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

28/09/2018 13:31
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

02/08/2018 14:25
Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

23/07/2018 09:28
9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

06/07/2018 11:30
8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

02/07/2018 09:05
Περιφέρεια Κρήτης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη  παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2018

Περιφέρεια Κρήτης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2018

25/06/2018 12:44
7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

20/06/2018 10:51