Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

02/07/2018 09:05
Περιφέρεια Κρήτης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη  παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2018

Περιφέρεια Κρήτης - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2018

25/06/2018 12:44
7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

20/06/2018 10:51
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

04/06/2018 12:56
6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

30/05/2018 14:28
5Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

5Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

25/05/2018 13:24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

18/05/2018 14:01
Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου”

Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου”

02/05/2018 10:17
Εκδοση της 6E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 6E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

25/04/2018 12:57
Εκδοση της 5E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 5E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

25/04/2018 12:54
Εκδοση της 4Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 4Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

20/04/2018 14:15
Αναπτυξιακή Ηρακλείου - Περίληψη 1ης πρόσκλησης παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου

Αναπτυξιακή Ηρακλείου - Περίληψη 1ης πρόσκλησης παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου

18/04/2018 11:25