Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


Προκήρυξη 1E/2017 του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 7/15-02-2017)

Προκήρυξη 1E/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017)

23/02/2017 09:30
Προκήρυξη 2Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017)

Προκήρυξη 2Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017)

23/02/2017 09:26
Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-01-2017)

Προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-01-2017)

02/02/2017 09:32
Προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016) - Τροποποίηση

Προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016) - Τροποποίηση

16/02/2017 10:33
Προκήρυξη 6Κ/2016  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/21-12-2016)

Προκήρυξη 6Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/21-12-2016)

02/01/2017 09:21
Προκήρυξη 5Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016)

Προκήρυξη 5Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016)

02/01/2017 09:18