Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

18/06/2020 13:56
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2019

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2019

17/12/2019 13:24
6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

16/10/2019 14:39
5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

16/07/2019 10:18
5ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

5ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

03/06/2019 10:27
4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  18 /21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18 /21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

03/06/2019 10:25
2E/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

2E/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17.5.2019/τ. ΑΣΕΠ)

03/06/2019 10:23
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

03/06/2019 10:19
Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου”

Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου”

20/05/2019 13:55
3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

30/04/2019 12:58
3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

18/04/2019 14:16
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος

08/04/2019 09:52