Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

18/05/2018 14:01
Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου”

Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου”

02/05/2018 10:17
Εκδοση της 6E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 6E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

25/04/2018 12:57
Εκδοση της 5E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 5E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

25/04/2018 12:54
Εκδοση της 4Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 4Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

20/04/2018 14:15
Αναπτυξιακή Ηρακλείου - Περίληψη 1ης πρόσκλησης  παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου

Αναπτυξιακή Ηρακλείου - Περίληψη 1ης πρόσκλησης παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου

18/04/2018 11:25
Διακήρυξη της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου, για τα έτη 2018-2019

Διακήρυξη της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της ΠΕ Ηρακλείου, για τα έτη 2018-2019

12/04/2018 09:26
Εκδοση της 1Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 1Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

08/03/2018 11:14
Ανάρτηση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ΙΔΟΧ

Ανάρτηση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ΙΔΟΧ

08/03/2018 10:53
Εκδοση της 2Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 2Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

23/02/2018 14:12
Εκδοση της 4E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 4E/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

23/02/2018 14:10
Εκδοση της 3E/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ

Εκδοση της 3E/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ

23/02/2018 14:06