Επικαιρότητα

Διαβουλεύσεις

Επικαιρότητα


Διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μαλίων

Διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μαλίων

03/10/2014 14:06
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δημοτική οδό που οδηγεί στο ΧΥΤΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δημοτική οδό που οδηγεί στο ΧΥΤΑ

03/06/2014 08:49
Παράταση του χρόνου προσαρμογής στο νέο εξωτερικό χρωματισμό των ταξί

Παράταση του χρόνου προσαρμογής στο νέο εξωτερικό χρωματισμό των ταξί

11/02/2014 11:41
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτική οδό στην περιοχή των Αγριανών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτική οδό στην περιοχή των Αγριανών

19/12/2013 11:43
Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντα Κωνσταντίνου Κουρομιχελάκη που βρίσκεται στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου

Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντα Κωνσταντίνου Κουρομιχελάκη που βρίσκεται στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου

29/11/2013 08:42
Kαθορισμός εξωτερικού χρωματισμού ταξί

Kαθορισμός εξωτερικού χρωματισμού ταξί

11/10/2013 12:29
Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων  Δήμου Χερσονήσου

Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου

14/12/2012 14:14
Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Χερσονήσου

Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Χερσονήσου

14/12/2012 14:08
Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου

Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου

14/12/2012 14:06
Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους πολίτες - απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Χερσονήσου

Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους πολίτες - απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Χερσονήσου

04/10/2012 12:28
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Χερσονήσου

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Χερσονήσου

22/06/2012 12:42
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

11/04/2012 14:35