Επικαιρότητα

Διαβουλεύσεις

Επικαιρότητα


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 - 2014

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 - 2014

27/10/2011 15:13
Διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου 2011

Διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου 2011

11/04/2011 13:36