Επικαιρότητα

Διαβουλεύσεις

Επικαιρότητα


Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου

Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου

14/12/2012 14:06
Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους πολίτες - απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Χερσονήσου

Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους πολίτες - απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Χερσονήσου

04/10/2012 12:28
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Χερσονήσου

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Χερσονήσου

22/06/2012 12:42
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

11/04/2012 14:35
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012, Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2012 και Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων σε διαβούλευση

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012, Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2012 και Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων σε διαβούλευση

16/12/2011 13:46
Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 - 2014

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 - 2014

27/10/2011 15:13
Διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου 2011

Διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου 2011

11/04/2011 13:36