Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 29η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 29η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

27/12/2016 15:32
Πρόσκληση στην 28η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 28η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

15/12/2016 15:16
Πρόσκληση στην 27η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 27η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

06/12/2016 14:26
Πρόσκληση στην 26η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 26η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

05/12/2016 14:17
Πρόσκληση στην 25η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 25η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

24/11/2016 13:48
Πρόσκληση στην 24η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 24η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

10/11/2016 18:27
Πρόσκληση στην 23η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 23η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

26/10/2016 14:34
Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

07/10/2016 15:33
Πρόσκληση στην 21η  τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

23/09/2016 21:55
Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

21/09/2016 12:17
Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

16/09/2016 13:11
Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

09/09/2016 10:59