Επικαιρότητα


Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

24/05/2017 10:36
Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

18/05/2017 10:09
Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

03/05/2017 08:56
Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

10/04/2017 12:12
Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

03/04/2017 12:51
Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

22/03/2017 10:51
Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

13/03/2017 12:04
Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

22/02/2017 12:01
Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

15/02/2017 14:13
Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

07/02/2017 11:20
Περίληψη αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ετους 2016

Περίληψη αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ετους 2016

06/12/2016 08:20
Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ετους 2016

Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ετους 2016

21/11/2016 12:51