Επικαιρότητα


Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09/03/2017 12:40
17/2017 'Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων'

17/2017 'Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων'

06/03/2017 15:54
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 2/2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 2/2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

01/09/2016 03:07
Eξουσιοδοτήσεις υπογραφής εγγράφων

Eξουσιοδοτήσεις υπογραφής εγγράφων

23/10/2015 14:52
Ανάκληση Αντιδημάρχου

Ανάκληση Αντιδημάρχου

27/07/2015 15:06
Ορισμός Δημοτικού Ταμία, ελεγκτών εσόδων – εξόδων και εισπρακτόρων, ορισμός αρμοδίων εκπροσώπων του Δήμου σε σχέση με τραπεζικά ιδρύματα και άλλες υπηρεσίες

Ορισμός Δημοτικού Ταμία, ελεγκτών εσόδων – εξόδων και εισπρακτόρων, ορισμός αρμοδίων εκπροσώπων του Δήμου σε σχέση με τραπεζικά ιδρύματα και άλλες υπηρεσίες

16/12/2014 09:45
Ορισμός Δημοτικού Ταμία, ελεγκτών εσόδων – εξόδων και εισπρακτόρων

Ορισμός Δημοτικού Ταμία, ελεγκτών εσόδων – εξόδων και εισπρακτόρων

02/09/2014 12:56
Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

01/09/2014 19:13
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιδήμαρχο για τον Πρωτογενή Τομέα και τη Καθαριότητα

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιδήμαρχο για τον Πρωτογενή Τομέα και τη Καθαριότητα

16/09/2013 14:44
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό αρμόδιων διαχείρισης λογαριασμών των ΝΠΔΔ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό αρμόδιων διαχείρισης λογαριασμών των ΝΠΔΔ

14/01/2011 17:50
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό αρμόδιων διαχείρισης προϋφιστάμενων λογαριασμών των καταργημένων Δήμων

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό αρμόδιων διαχείρισης προϋφιστάμενων λογαριασμών των καταργημένων Δήμων

14/01/2011 17:49
Απόφαση Δημάρχου σύστασης επιτροπής απογραφής

Απόφαση Δημάρχου σύστασης επιτροπής απογραφής

14/01/2011 17:46