Επικαιρότητα


Απόφαση Δημάρχου για τη νέα αρίθμισης μερίδων των Δημοτολογίων

Απόφαση Δημάρχου για τη νέα αρίθμισης μερίδων των Δημοτολογίων

14/01/2011 17:36
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Προϊσταμένων υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Προϊσταμένων υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

14/01/2011 17:35
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων σε Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων σε Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

14/01/2011 17:32
Απόφαση Δημάρχου ορισμού υπαλλήλων για παραλαβή εγγράφων διαφόρων υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου ορισμού υπαλλήλων για παραλαβή εγγράφων διαφόρων υπηρεσιών

13/01/2011 17:42
Απόφαση Δημάρχου για κατάταξη προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις

Απόφαση Δημάρχου για κατάταξη προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις

13/01/2011 17:40
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό υπαλλήλων και εξουσιδότηση για θέματα ταμείου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό υπαλλήλων και εξουσιδότηση για θέματα ταμείου

13/01/2011 17:36
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Ταμία στα ΝΠΔΔ του Δήμου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Ταμία στα ΝΠΔΔ του Δήμου

13/01/2011 17:33
Απόφαση Δημάρχου ορισμού Ταμία, Εισπρακτόρων, Ελεγκτών του Δήμου Χερσονήσου

Απόφαση Δημάρχου ορισμού Ταμία, Εισπρακτόρων, Ελεγκτών του Δήμου Χερσονήσου

05/01/2011 18:18
Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Χερσονήσου

Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Χερσονήσου

04/01/2011 13:37