Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 11η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 11η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

22/08/2019 14:17
Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

19/08/2019 13:02
Πρόσκληση στην 10η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

06/08/2019 14:23
Πρόσκληση στην 9η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 9η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

24/07/2019 12:57
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

23/07/2019 14:18
Πρόσκληση στην 8η Τακτική Συνεδρίαση 2019, εξ’ αναβολής, του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η Τακτική Συνεδρίαση 2019, εξ’ αναβολής, του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

17/07/2019 11:25
Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

12/07/2019 14:29
Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

12/06/2019 13:11
Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

06/06/2019 15:07
Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

24/05/2019 13:46
Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

10/05/2019 13:37
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

12/04/2019 14:55