Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

12/04/2019 14:17
Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

22/03/2019 10:15
Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

08/03/2019 14:30
Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

26/02/2019 07:34
Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

08/02/2019 14:45
Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

01/02/2019 15:47
Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

21/01/2019 14:44
Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση έτους 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

18/01/2019 14:55
Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

28/12/2018 14:53
Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση 2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

27/12/2018 14:36
Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύη

Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύη

27/12/2018 12:01
Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

24/12/2018 15:38