Επικαιρότητα

Τεχνικά Θέματα - Υποδομές

Επικαιρότητα


Λειτουργία γραφείου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης επί των εγκεκριμένων κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων του έργου Σύμβαση Παραχώρησης για την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων

Λειτουργία γραφείου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης επί των εγκεκριμένων κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων του έργου Σύμβαση Παραχώρησης για την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων

20/10/2016 13:51
Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Επισκοπής

Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων Επισκοπής

30/09/2016 12:36
Ρυμοτομικό σχέδιο του «Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΔΕΗ Συν. Π.Ε.»

Ρυμοτομικό σχέδιο του «Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΔΕΗ Συν. Π.Ε.»

16/12/2015 12:56
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό των Μαλίων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό των Μαλίων

30/11/2015 09:19
Παράταση έως 30-9-2015 για τις άδειες χρήσης νερού

Παράταση έως 30-9-2015 για τις άδειες χρήσης νερού

23/07/2015 12:29
Παρατηρήσεις - Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Κρήτης»

Παρατηρήσεις - Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης»

03/07/2015 11:09
Κύρωση τμήματος (δρόμων) του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Γουβών (θέση Κανακαρά)

Κύρωση τμήματος (δρόμων) του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Γουβών (θέση Κανακαρά)

14/05/2015 12:07
Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού της Τεχνικής Υπηρεσίας

Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού της Τεχνικής Υπηρεσίας

13/05/2015 09:28
Κύρωση τμήματος (δρόμων) του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Επάνω Βάθειας

Κύρωση τμήματος (δρόμων) του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Επάνω Βάθειας

08/05/2015 08:55
Υποβολή σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή

Υποβολή σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή

27/03/2015 14:15
Ανάρτηση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ και μελών ΤΕΕ-ΤΑΚ

Ανάρτηση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ και μελών ΤΕΕ-ΤΑΚ

18/03/2015 09:47
Ανάρτηση πολεοδομικής μελέτης της τεχνικής εταιρείας Ηλιοθέα

Ανάρτηση πολεοδομικής μελέτης της τεχνικής εταιρείας Ηλιοθέα

09/03/2015 13:54