Επικαιρότητα

Τεχνικά Θέματα - Υποδομές

Επικαιρότητα


Υδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, εργασίες εκτροπής / μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων

Υδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, εργασίες εκτροπής / μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων

16/11/2012 11:53