main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, έτους 2007

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, στις 9 Μαρτίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου.  

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου