main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων

Τη σύμβαση για την επιστημονική υπηρεσία της έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τα σχολικά και δημοτικά κτίρια του Δήμου Χερσονήσου, συνολικού προϋπολογισμού 6.088,40 ευρώ, υπέγραψε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, Γιώργος Μεραμβελιωτάκης με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα, Περικλή Ζόκλου.

Συγκεκριμένα, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

  •  - Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
  •  - Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ.  θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή στον οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια. Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Χερσονήσου σε συνέχεια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και της κατάταξης κάθε δημοτικού και σχολικού κτιρίου σε ενεργειακή βαθμίδα, προγραμματίζει την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια και υποδομές ευθύνης του στοχεύοντας στην βελτίωση της ενεργειακής τους κατάστασης.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εργασίες χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου και θα εκτελεστούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ μετά και το δεύτερο μήνα θα πρέπει να γίνεται τμηματική παράδοση κατ’ ελάχιστο τριών πιστοποιητικών κάθε μήνα.

Απονομή Βραβείου για την Καλύτερη Δημόσια Πιστοποιημένη Αειφόρα Παραλία Costa Nostrum – Sustainable Beach στην παραλία «Ποταμός» του Δήμου Χερσονήσου.

Η παραλία «Ποταμός» στα Μάλια βραβεύτηκε ως η καλύτερη δημόσια πιστοποιημένη παραλία Costa Nostrum – Sustainable Beach, για το έτος 2018.

Η αξιολόγηση της παραλίας έγινε από τους ίδιους τους λουόμενους κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 2018, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που υπάρχει σε κάθε πιστοποιημένη παραλία Costa Nostrum – Sustainable Beach και αποτελούν τους κριτές του βαθμού αειφορίας της εκάστοτε παραλίας.

Η παραλία «Ποταμός» αξιολογήθηκε από τους λουόμενους με συνολική βαθμολογία 7,879 βαθμούς με άριστα το 10, ανάμεσα από εννέα (9) συνολικά δημόσιες πιστοποιημένες παραλίες - Costa Nostrum Sustainable Beaches.

Το συγκεκριμένο βραβείο έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και δίνεται κάθε χρόνο στην καλύτερη δημόσια πιστοποιημένη παραλία Costa Nostrum – Sustainable Beach. Είναι η πρώτη φορά που το βραβείο απονέμεται στο Δήμο Χερσονήσου. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν όλες οι πιστοποιημένες παραλίες που έχουν πιστοποιηθεί ως αειφόρες παραλίες σύμφωνα με το τριπλά βραβευμένο καινοτόμο πρωτόκολλο Costa Nostrum – Sustainable Beaches. Αντίστοιχη διαδικασία – αξιολόγηση της καλύτερης πιστοποιημένης αειφόρας παραλίας σύμφωνα με τις απαντήσεις των λουόμενων στα σχετικά ερωτηματολόγια προβλέπεται και για την καλοκαιρινή περίοδο 2019.

Η τελετή βράβευσης του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο στις Γούρνες παρουσία του δήμαρχου κ. Γιάννη Μαστοράκη, των αντιδημάρχων κ.κ. Εμμανουήλ Πλευράκη, Νικολάου Αργυράκη, Ευθύμιου Μουντράκη και Μανώλη Κουλούρα και του ιδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Costa Nostrum κ. Βασίλη Ζησιμόπουλου.

Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και οι Αντιδήμαρχοι και ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Costa Nostrum κ. Βασίλης Ζησιμόπουλος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την συνέχεια της συνεργασίας και την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο – καλοκαίρι 2019 και την επιθυμία τους για επέκταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης και σε άλλες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου. Συγχρόνως, εξέφρασαν τη θέλησή τους για ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολόγησης όλων των πιστοποιημένων παραλιών, αλλά και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των λουομένων, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την συνεργασία και συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών - ΔΑΜΑΛ,  Δήμου Χερσονήσου και της Costa Nostrum.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου