main img main img main img main img main img main img main img main img

Eθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Χερσονήσου (Κυριακή 17 Ιουλίου 2011)

Δημοτικό Σχολείο Καινούριου Χωριού Δ.Ε. Επισκοπής
Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 και Ώρες 10:00-14:00

copyright © Δήμος Χερσονήσου