Στην ενότητα που ακολουθεί θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε για τις υπηρεσίες που παρέχουν στον πολίτη οι υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου. Εδώ δηλαδή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.

Επίσης να κάνετε χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι η εγγραφή σας ως χρήστης στη διαδικτυακή μας πύλη.

 

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

Κάποιες e-υπηρεσίες απαιτούν να είστε απλά εγγεγραμμένος χρήστης (ή αλλιώς "χρήστης Επιπέδου Α") ενώ άλλες απαιτούν να είστε επιπλέον και πιστοποιημένος χρήστης ("χρήστης Επιπέδου Β"). Για ηλεκτρονικές υπηρεσίες με οικονομικό περιεχόμενο πρέπει να είστε πιστοποιημένος χρήστης και να έχετε καταθέσει την ειδική υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη διαμορφώνονται αυτόματα οι διαθέσιμες δυνατότητες της κάθε υπηρεσίας.

Για παράδειγμα: ένας χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να κάνει αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος για έκδοση ενός πιστοποιητικού αλλά δεν έχει την δυνατότητα να το ζητήσει και να το παραλάβει ταχυδρομικά. Ένας χρήστης επιπέδου Β μπορεί να το παραλάβει και ταχυδρομικά. Μια επιχείρηση για να κάνει αίτημα δήλωσης τελών, πρέπει να είναι χρήστης επιπέδου Β και να έχει καταθέσει ο νόμιμος εκπρόσωπος της την ειδική υπεύθυνη δήλωση για να γίνει η σύνδεσή σας με την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης.

 

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης έχει ως εξής:

 

Για είσοδο/εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου πατήστε το κουμπί "Είσοδος" στην δεξιά κολώνα της ιστοσελιδας.

 

Χρήστης Επιπέδου Α

Για να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης Επιπέδου Α στη διαδικτυακή μας πύλη, πρέπει απλά να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας.

Η εγγραφή γίνεται μία φορά και στην συνέχεια η είσοδός στο σύστημα είναι ελεγχόμενη και γίνεται με την χρήση του «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίσατε κατά την εγγραφή.

Για την Εγγραφή σας επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο : Εγγραφή Χρήστη

 

Χρήστης Επιπέδου Β

Κάθε χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να γίνει πιστοποιημένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης Επιπέδου Β με πιστοποίηση της ταυτότητας του ή με πιστοποίηση χρήστη μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr).

Οι επιλογές εμφανίζονται αφού επιλέξτε το κουμπί "Είσοδος" στην δεξιά κολώνα της ιστοσελιδας


Με την επιλογή πιστοποίησης χρήστη μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr), θα ανακατευθυνθείτε σε κατάλληλη σελίδα για να βάλετε τους κωδικούς σας του TAXISnet. Στην συνέχεια γίνεται η εγγραφή σας στα συστήματα του Δημου (την πρώτη φορά, εάν δεν έχει ξαναγίνει) και από εκεί και πέρα μπορείτε να εχετε πρόσβαση στο σύνολο των Ηλ. Υπηρεσιών του Δήμου πάντα με είσοδο με κωδικούς TAXISnet.

 

Η πιστοποίηση ταυτότητας γίνεται μία φορά με προσωπική παρουσία του Πολίτη στο Γραφείο Διαφάνειας του Δήμου (Ελευθερίας 50, Λιμάνι Χερσονήσου. Τηλ 2897340000) και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του. Αν είστε νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης θα καταθέσετε επιπλέον την ειδική υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας, για να την συμπληρώσετε, πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Προσοχή, αν έχετε πιστοποιηθεί χρήστης Επιπέδου Β, μόνο με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του, πρέπει να καταθέσετε και την ειδική υπεύθυνη δήλωση, για να γίνει η σύνδεσή σας με την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης και να έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησης που εκπροσωπείται. Προσέξτε επίσης, στην επιλογή email δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία ο Δήμος θα αποστείλει το οίκοθεν υπηρεσιακό σημείωμα, για αιτήματα οικονομικού περιεχομένου, με τον απαραίτητο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.