main img main img main img main img main img main img main img main img

h1

h2

h3

arrow up
 • (102)
 • (388)
 • (387)
 • (321)
 • (412)
 • «Η Γκουβερνιώτισσα» (408)
 • icon (406)
 • (395)
 • (385)
 • (402)
 • (390)
 • (399)
 • (182)
 • (397)
 • (404)
 • (396)
 • (183)
 • (386)
 • (392)

Παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Λιμένα Χερσονήσου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

 

Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Aγίας Παρασκευής &  Nαυάρχου

                       Νεάρχου 1, Λιμάνι Χερσονήσου

Τ.Κ.              : 70014

ΤΗΛ.             :28970 29202

FAX.             :28970 29201            

Ηλεκτρ. διεθ/νση : ltherson@otenet.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Παραχώρηση  ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Χερσονήσου.

Έκδοση  7η  /2.11.2017 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Παραχώρηση  ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Χερσονήσου.

Έκδοση  7η  /2.11.2017


 1. Αίτηση παραχώρησης χώρου επί της χερσαίας  λιμενικής ζώνης
 2. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας  του καταστήματος.
 3. Φωτοαντίγραφο      Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  ενδιαφερόμενου-υπεύθυνου καταστήματος
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα σε 5 (πέντε) αντίγραφα  πρωτότυπα υπογεγραμμένα της περιοχής του καταστήματος στο οποίο θα εμφανίζεται ο αιτούμενος  προς παραχώρηση χώρος,  η ακριβής έκτασή- επιφάνεια  και διαστάσεις του  καθώς και το διάγραμμα  κάλυψης  του καταστήματος .
 5. Βεβαίωση στατικής επάρκειας  

 

 Σε περίπτωση που κατά  την επεξεργασία  της αίτησης και των λοιπών  δικαιολογητικών ή της διαδικασίας  χορήγησης  της σχετικής άδειας, διαπιστωθεί η απαίτηση  συμπληρωματικών  στοιχείων, τότε  αυτά  θα ζητούνται εγγράφως  από τον ενδιαφερόμενο. 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 28η Φεβρουαρίου 2018

Ετήσιο αντάλλαγμα ανά  τετ. μέτρο χώρου  : 74,72  

Τρόπος πληρωμής :

α) 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις  την 30η Ιουνίου, 31η Ιουλίου , 31η Αυγούστου και 30η Σεπτεμβρίου 2018  

ή

β ) Έκπτωση 10% επί  του ανταλλάγματος σε περίπτωση πληρωμής τοις  μετρητοίς ή σε 2 μηνιαίες  δόσεις      

 

 

H διαδικασία παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Χερσονήσου   καθορίζεται από τα ακόλουθα :

 

 1. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
 2. Το Π.Δ. 182/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων   και σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χερσονήσου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου».
 3. Τις διατάξεις του Ν.2971/01 ΦΕΚ Α 285/19.12.01 «Αιγιαλός παραλία και  άλλες διατάξεις» 
 4. Το άρθρο 34 του Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153 Α 19.06.03 «Ναυτική επαγγ. εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΕΝ»
 5. Την υπ.’ αριθμό 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο της  Δ/νσης  Ο.Λ.Ε.Λ. της  Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής».
 6. Την υπ’αρ. 42/2006 απόφαση  του Δ.Σ.  του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου  Χερσονήσου  περί κανονισμού  λειτουργίας  χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Χ.  και τις τροποποιητικές αυτής  με αριθμό   81/2007   και 92/2007.
 7. Τις υπ’αριθ. 8220/13/07/03.04.2007 (Εγκύκλιος Αρ. 1/2007)  και 8220/133/2013 εγκύκλιους  Υ.Ε.Ν. «Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας»
 8. Την υπ’αρ. 102/2017 απόφαση του Δ.Σ.  του Δ.Λ.Τ.Χ περί  καθορισμού χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα προς παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης, όρων παραχώρησης και των αντίστοιχων ανταλλαγμάτων έτους 2018.

 

Για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου επί της χερσαίας λιμενικής ζώνης  Χερσονήσου θα πρέπει να  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  που αναφέρονται  στον κανονισμό λειτουργίας  παραλιακών  χώρων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου (απόφαση 42/2006 του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ)   και στην  υπ’αρ  8321.6/01/12  εγκύκλιο  του  ΥΠΟΙΑΝ /Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής  Πολιτικής/Διεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ. περί «Οδηγιών για την εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα  στα πλαίσια παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»,   δηλαδή   συσσωρευτικά

 

α) το αναφερόμενο κατάστημα να είναι ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ενδιαφερόμενο  

β) το κατάστημα να διαθέτει την προβλεπόμενη    από την ισχύουσα  νομοθεσία  άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας  του ( ειδικά για τη δυνατότητα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  σε  χώρο επί της χερσαίας ζώνης λιμένα,  θα πρέπει  να υπάρχει αναφορά στην   άδεια  λειτουργίας του καταστήματος)

γ) να μην υφίστανται οφειλές προηγούμενων  ετών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  ή να έχει υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος σε ταμειακή διευκόλυνση .

 

Ο αιτών  θα αποκτά ιδιαίτερο δικαίωμα απλής χρήσης  του αναφερόμενου χώρου  μετά   και την λήψη συναφούς εγκριτικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  και εφόσον ο ενδιαφερόμενος  έχει καταβάλλει τουλάχιστον την πρώτη δόση και έχει   εκδοθεί η σχετική άδεια χρήσης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου