O Δήμος

O Δήμος

Ο Δήμος Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Γουβών, Χερσονήσου, Επισκοπής και Δήμος Μαλίων. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκαν οι Γούρνες. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 271,58 τ.χλμ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο De Facto (πραγματικός) πληθυσμός είναι:

 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
53.337
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 15.302
Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως 4.670
Ανώπολις,η 216
Γούρναι,αι 1.814
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου,η 3
Χάνιον του Κοκκίνη,το 2.637
Δημοτική Κοινότητα Γουβών 6.175
Αγία Πελαγία,η 106
Γούβαι,αι 531
Καλιβομούρης,ο 29
Κάτω Γούβαι,αι 5.307
Πελεκητά,τα 140
Σκοτεινόν,το 62
Τοπική Κοινότητα Ελαίας 2.140
Άγιος Ρωμανός,ο 111
Δία,η (νησίς) 0
Ελαία,η 886
Καρτερός,ο 1.018
Σταυρωμένο,το 125
Τοπική Κοινότητα Επάνω Βαθείας 229
Άγιος Ιωάννης,ο 72
Επάνω Βάθεια,η 157
Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου 289
Καλόν Χωρίον,το 289
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαθείας 1.509
Βαθειανός Κάμπος,ο 1.090
Βραχόκηπος,ο 333
Κάτω Βάθεια,η 86
Τοπική Κοινότητα Κόξαρης 196
Άγιος Γεωργιος,ο 22
Κόξαρη,η 174
Τοπική Κοινότητα Χαράσου 94
Βορός,ο 41
Χαρασόν,το 53
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2.298
Τοπική Κοινότητα Αϊτανίων 279
Αϊτάνια,τα 279
Τοπική Κοινότητα Γαλίφας 122
Γαλίφα,η 122
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1.208
Επισκοπή,η 960
Κακόπετρα,η 13
Σκόπελα,τα 41
Σταμνοί,οι 192
Χοχλακιαί,αι 2
Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου 209
Γάλιπε,η 100
Καινούργιον Χωρίον,το 109
Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου 480
Σγουροκεφάλιον,το 480
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ 11.912
Δημοτική Κοινότητα Μαλίων 6.808
Μάλια,τα 6.808
Δημοτική Κοινότητα Μοχού 4.958
Μοχός,ο 815
Σταλίς,η 4.143
Τοπική Κοινότητα Κρασίου 146
Κράσιον,το 146
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 23.825
Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου 12.858
Ανισσαράς,ο 1.174
Δράπανος,η 14
Κουτουλουφάριον,το 844
Λιμήν Χερσονήσου,ο 10.264
Πισκοπιανόν,το 562
Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου 9.667
Άγιος Ιωάννης,ο 234
Αγκισαράς,ο 2.512
Αγριανά,τα 721
Ανάληψις,η 2.675
Αποσελέμης,ο 556
Χατζανά,τα 21
Χερσόνησος,η 2.948
Τοπική Κοινότητα Αβδού 371
Αβδού,το 371
Τοπική Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος 396
Γωνίαι,αι 396
Τοπική Κοινότητα Κεράς 110
Άνω Κερά,η 65
Κερά,η 19
Μονή Καρδιωτίσσης,η 26
Τοπική Κοινότητα Ποταμιών 423
Ποταμιαί,αι 380
Σφενδύλιον,το 43