Δημότης

 

Στην ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να αντλήσετε ποικίλες πληροφορίες για το έργο και τη δράση  της Δημοτικής Αρχής για τη δομή της διοίκησης του Δήμου, τους δημοτικούς φορείς, τα πολιτιστικά δρώμενα, προσλήψεις προσωπικού κ.α.