main img main img main img main img main img main img main img main img

Ενημέρωση για Χρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για το απόρρητο των επικοινωνιών με πληροφοριακό υλικό της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

(α) Ψηφιακό VIDEO της ΑΔΑΕ: «ΙΣΧΥΡΟΊ ΚΩΔΙΚΟΊ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ» (Link)

(β) ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΩΔΙΚΏΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ (Link)

(γ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ (Link)

copyright © Δήμος Χερσονήσου