main img main img main img main img main img main img main img main img

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να λάβει ειδική πληροφόρηση αναφορικά με τις αποφάσεις, που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα του δήμου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας.

 

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

copyright © Δήμος Χερσονήσου