ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (Ν.3868/2010)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (Ν.3868/2010)

13/02/2020 10:16
Ανακοίνωση για ανανέωση επαγγελματικών αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου - λαϊκών αγορών

Ανακοίνωση για ανανέωση επαγγελματικών αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου - λαϊκών αγορών

26/03/2018 14:21
Διαθέσιμες άδειες ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ εμπορίου τύπου Β (έως 14-03-2014)

Διαθέσιμες άδειες ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ εμπορίου τύπου Β (έως 14-03-2014)

10/03/2014 14:00
Ανακοίνωση για χώρο υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( 12/12/2013 )

Ανακοίνωση για χώρο υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( 12/12/2013 )

12/12/2013 14:58
Διάθεση αδειών τύπου Β΄ για άσκηση υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2013 ( 02/01/2013 )

Διάθεση αδειών τύπου Β΄ για άσκηση υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2013 ( 02/01/2013 )

02/01/2013 13:30
Ανακοίνωση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ( 16/02/2012 )

Ανακοίνωση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ( 16/02/2012 )

16/02/2012 08:24
Ανακοίνωση για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο ( 26/01/2012 )

Ανακοίνωση για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο ( 26/01/2012 )

26/01/2012 10:52