Τεχνική Υπηρεσία

 

Για έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

 


Βεβαίωση Υψομέτρου

Βεβαίωση Υψομέτρου

14/02/2008 14:29
Βεβαίωση παραχώρησης

Βεβαίωση παραχώρησης

14/02/2008 14:15
Βεβαίωση για προϋφιστάμενο κτίσμα

Βεβαίωση για προϋφιστάμενο κτίσμα

07/02/2008 12:56
Βεβαίωση για προϋφιστάμενο πηγάδι

Βεβαίωση για προϋφιστάμενο πηγάδι

14/02/2008 14:34
Βεβαίωση για χαρακτηρισμό δρόμου

Βεβαίωση για χαρακτηρισμό δρόμου

07/02/2008 13:27
Βεβαίωση για προϋφιστάμενο ακίνητο

Βεβαίωση για προϋφιστάμενο ακίνητο

07/02/2008 13:14
Βεβαίωση για πρόσωπο σε διαμορφωμένο δρόμο

Βεβαίωση για πρόσωπο σε διαμορφωμένο δρόμο

14/02/2008 14:45
Αίτηση χορήγησης αδείας τομής κοινόχρηστου χώρου

Αίτηση χορήγησης αδείας τομής κοινόχρηστου χώρου

14/02/2008 11:47