Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αναπτυξιακή Χερσονήσου Α.Ε.  2810 332139
Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου 28970 32407
Βλάβες - Προβλήματα υδροδότησης 28970 23325
ΦοΔΣΑ 28970 21921
Χώρος Διαχείρισης Απορριμμάτων 28970 22370
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου 2810 332138

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ

Χερσονήσου 28970 22100
Τουριστική Αστυνομία 28970 21000


 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Λιμεναρχείο 28970 23111
Πυροσβεστικός σταθμός 28970 25199
Δ.Ε.Η. 28970 24888
28970 22792
ΕΛΤΑ Λιμ.Χερσονήσου 28970 22022
ΕΛΤΑ Μαλίων 28970 31688
ΕΛΤΑ Μoχού 28970 61201
Λιμενικό Ταμείο 28970 29202
Υποθηκοφυλακείο 28970 22795 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Λιμένα 28970 22042
Γουβών 28970 41990
Μαλίων 28973 40220
Μοχού 28970 61333

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα περιφερειακά ιατρεία, παρακαλούμε καλέστε το 166.

 

Εφημερείες φαρμακείων για το 2020 εδω