Σας γνωρίζουμε ότι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 51 ν. 5073/2023 (Α’204), εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 7332/22-12-2023 η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι όροι καταβολής των οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Επ’ αυτών επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα εξής: Από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης και αφού αυτή η ημέρα ήταν εξαιρετέα, από τις 27 Δεκεμβρίου 2023, όλες οι πληρωμές των υπόχρεων γίνονται νομίμως μόνο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ στην ηλ.διεύθυνση:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/teli-eidikoi-foroi/dilosi-apodosis-toy-teloys-diamonis-parepidimoynton-kai-toy-teloys-epi

και σύμφωνα με τα επακριβώς οριζόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ.