Με την e-δήλωση τελών οι ενδιαφερόμενοι έχουν την  δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης και αποστολής της  «Δήλωσης Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων & Εκδιδόμενων Λογαριασμών» επιχειρήσεων προς τον Δήμο.

Για να χρησιμοποιήσετε την e-δήλωση τελών απαιτείτε να έχετε κάνει εγγραφή, να είστε πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β και να έχετε καταθέσει επιπλέον την ειδική υπεύθυνη δήλωση στο Γραφείο Διαφάνειας του Δήμου (Ελευθερίας 50, Λιμάνι Χερσονήσου. Τηλ 2897340000) για την σύνδεση με την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης. Πληροφορίες για την διαδικασία αυτή θα βρείτε στις e-υπηρεσίες.

Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει τις ενέργειες πιστοποίησης μπορείτε να δηλώσετε  στην διεύθυνση  www.hersonisos.gr/telh.html ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Συμπλήρωση φόρμας για την Δήλωση Τελών και αποστολή αιτήματος

 

Αναλυτικές οδηγίες για όλη την διαδικασία, την συμπλήρωση της φόρμας για την Δήλωση Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων & Εκδιδόμενων Λογαριασμών και την αποστολή της, θα βρείτε στο αρχείο ‘Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Δήλωση Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων & Εκδιδόμενων Λογαριασμών’ που θα βρείτε  παρακάτω.