Η παρούσα λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη (κάντε εγγραφή στην πύλη του Δήμου, δίνοντας τα ελάχιστα στοιχεία σας (με αστερίσκο στη φόρμα εγγραφής) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας) του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Χερσονήσου να υποδείξει, στις υπηρεσίες, σημεία σε εποπτικό μέσο – χάρτη του δήμου, εστιάζοντας στην ακριβή τοποθεσία στην οποία υπάρχει βλάβη, φθορά ή ατέλεια στις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω:

Α) Οδικό Δίκτυο: φθορές υφιστάμενου οδικού δικτύου, καταπτώσεις, τοποθέτηση και συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών

Β) Ηλεκτρολογικό Δίκτυο: συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικότερα των υπαίθριων χώρων του Δήμου

Γ) Πράσινο: συντήρηση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου (σπασμένα κλαδιά – κορμοί δέντρων, κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα και τη διέλευση πεζών και οχημάτων και επαφές με καλώδια δικτύου ηλεκτροφωτισμού)

Δ) Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση (ΔΕΥΑΧ): φθορές, βλάβες και συντήρηση υφιστάμενων δικτύων

Ε) Καθαριότητα: αποκομιδή απορριμμάτων, τοποθέτηση και συντήρηση κάδων και απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης απορριμμάτων, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, οδοκαθαρισμός, παρεμφερείς εργασίες καθαριότητας όπως περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων. 

  • Οι υποδείξεις έχουν χαρακτήρα αιτήματος και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ θα διεκπεραιώνονται όσες έγκεινται στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτές προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις.
  • Οι υποδείξεις – αιτήματα είναι δυνατόν να υποβάλλονται καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ θα τίθενται προς διεκπεραίωση μετά από προγραμματισμό, καθημερινά, εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Η λειτουργία eποδείξεις επιτρέπει στις υπηρεσίες να λαμβάνουν ακριβή και έγκαιρη ενημέρωση για βλάβες, φθορές και ατέλειες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο προγραμματισμός των εργασιών και ενεργειών, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανταπόκριση και ενισχύεται η σχέση μεταξύ πολίτη και Δήμου.

 

Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο:

 

eποδείξεις. Αίτημα – δήλωση με ένα κλικ σε χάρτη