Η ενότητα που ακολουθεί αποτελεί ένα πλήρες και έγκυρο πληροφοριακό εργαλείο για τον πολίτη. Η πληροφορία που εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές, δίδει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να μάθουν τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουν, δηλαδή, τις απαραίτητες διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να εξυπηρετηθούν έγκαιρα απο τα γραφεία και τις Υπηρηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου. Στόχος του Δήμου Χερσονήσου είναι να βοηθήσει τους πολίτες να πληροφορηθούν εκ των προτέρων για τις διαδικασίες αυτές, καθιστώντας τη διεξαγωγή τους ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη. 

 

 

Ακολουθεί συγκεντρωτική λίστα με τα διαθέσιμα αιτήματα

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Παράπονα / Εισηγήσεις / Γενικά Αιτήματα

Δημοτική Αστυνομία

Συγκεντρωτικά αιτήματα – δήλωση με ένα κλικ σε χάρτη

 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (μόνο με κωδικούς taxisnet)

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ (μόνο με κωδικούς taxisnet)

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ

Βλάβες του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων

Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων v

Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δένδρων

Άλλα Αιτήματα για Θέματα Καθαριότητας

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (μόνο με κωδικούς taxisnet)

Έκδοση Βεβαιωσής Οφειλών

Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βλάβες Οδοστρώματος

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών

Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων

Κατασκευή και Συντήρηση Υπαίθριων Χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.)

Άλλα Αιτήματα για Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας

 

ΑΡΔΕΥΣΗ

Αιτήματα Βλαβών Δικτύου Άρδευσης